Forespørgsler til skriftlig besvarelse fra medlemmer af Europa-Parlamentet og svarene fra en EU-institution