Ændring til liste, der er offentliggjort i overensstemmelse med artikel 4 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1153/75 af 30. april 1975, om udstedelse af ledsagedokumenter og om fastlæggelse af de forpligtelser, der inden for vinsektoren påhviler producent og forhandler, undtagen detailhandlere (EFT nr. C 140 af 15. 6. 1978)