Domstolens Dom (første afdeling) af 16. december 1976 i sag 124/75: Letizia Perinciolo mod Rådet for De europæiske Fællesskaber