Licitationsbekendtgørelse nr. 312 om salg, med henblik på udførsel, af frosne oksebagfjerdinger, oplagret af det tyske interventionsorgan