Rådets forordning (EØF) nr. 965/78 af 8. maj 1978 om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif for visse landbrugsvarer