BERIGTIGELSE TIL :# Rådets forordning (EØF) nr. 2396/71 af 8. november 1971 om gennemførelsen af Rådets afgørelse af 1. februar 1971 om reformen af Den europæiske Socialfond