Den administrative Kommission for De europæiske Fællesskaber for vandrende arbejdstageres sociale Sikring: Omregningskurser for valuta ved anvendelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2639/74