Mededeling van de Commissie krachtens artikel 5, lid 5, van Beschikking 75/210/ EEG van de Raad van 27 maart 1975