Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 5, stk. 5, i Rådets beslutning 75/210/EØF af 27. marts 1975