Kommissionens Forordning (EØF) nr. 3048/73 af 9. november 1973 om fastsættelse af eksportafgifter ved udførsel af stivelsesholdige varer