TITJUR Kommissionen mod Italien Domstolens Dom af 27. februar 1962. # Kommissionen for Det Europæiske Økonomiske Fælleskab mod Regeringen for Den Italienske Republik. # Sag 10/61.