SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-2763/02 af Bart Staes (Verts/ALE) til Kommissionen. Transport af gødning og fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser og kapital.