Rådets forordning (EØF) nr. 1301/78 af 12. juni 1978 om ændring af forordning (EØF) nr. 517/72 om indførelse af fælles regler for rutekørsel og særlige former for rutekørsel med omnibusser mellem medlemsstaterne