COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE CONSILIU Informații financiare cu privire la Fondul european de dezvoltare