Forslag til Rådets Forordning (EØF) om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3574/73 af 27. december 1973 om hel eller delvis suspension af toldsatserne i den fælles toldtarif for visse landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet