Verordening (EEG) nr. 1543/79 van de Commissie van 24 juli 1979 houdende tweede wijziging van Verordening (EEG) nr. 1629/77 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de bijzondere interventiemaatregelen ter ondersteuning van de marktontwikkeling voor zachte tarwe van bakkwaliteit