Kommissionens forordning (EØF) nr. 1543/79 af 24. juli 1979 om anden ændring af forordning (EØF) nr. 1629/77 om gennemførelsesbestemmelser for særlige interventionsforanstaltninger til opretholdelse af udviklingen på markedet for bageegnet blød hvede