Kommissionens Forordning (EØF) nr. 104/74 af 15. januar 1974 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø