Kommissionens forordning (EØF) nr. 1644/78 af 13. juli 1978 om suspension af den løbende licitation for så vidt angår for den i forordning (EØF) nr. 1790/77 omhandlede udførsel af roeråsukker