Sag 152/77: Sag anlagt den 16. december 1977 af frøken Anna Di Blasi mod Kommission for De europæiske Fællesskaber