Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie over de toetreding van de Republiek Oekraïne tot de Wereldhandelsorganisatie