Предложение за решение на Съвета за определяне на позицията на Общността в рамките на Генералния съвет на Световната търговска организация относно присъединяването на Република Украйна към Световната търговска организация