Kommissionens forordning (EØF) nr. 257/77 af 4. februar 1977 om berigtigelse af forordningerne (EØF) nr. 1896/73 og (EØF) nr. 582/76 for så vidt angår de oksekødsprodukter, der kan opkøbes ved intervention i Irland, samt disses koefficienter