Sag 69/79: Anmodning om præjudiciel afgørelse, forelagt ved kendelse afsagt den 13. marts 1979 af Centrale Raad van Beroep, Utrecht, i sagen W. Jordens-Vosters, Overpelt (Belgien), mod Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Leder- en Lederverwerkende Industrie, Tilburg