Rådets forordning (EØF) nr. 1054/72 af 18. maj 1972 om fastlæggelse af betingelserne for anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger inden for hør- og hampsektoren