BERIGTIGELSE TIL :# EØF/EURATOM Rådet: Forordning nr. 31 (EØF), nr.11 (EURATOM) om vedtægten for tjenestemænd og om ansættelsvilkårene for de øvrige ansatte i Det europæiske økonomiske Fællesskab og Det europæiske Atomenergifællesskab