Sag F-87/05 R: Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Anden Afdeling) den 30. juni 2006 — Ott m.fl. mod Kommissionen (Tjenestemænd — forfremmelsesåret 2004 — ikke-opførelse på listen over forfremmede tjenestemænd — artikel 11 i procesreglementet for Retten i Første Instans — åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan fremmes til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)