Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2472/76 af 11. oktober 1976 om ændring af importafgiftens basisbeløb for sirupper og visse andre sukkerprodukter