Kommissionens Forordning (EØF) nr. 607/74 af 15. marts 1974 om åbning af en licitation med henblik på tilvejebringelse af blød hvede som støtte til republikken Indonesien