Kommissionens forordning (EØF) nr. 1658/78 af 14. juli 1978 om åbning af en licitation med henblik på tilvejebringelse af majssemulje som støtte til republikken Senegal