Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2476/78 af 24. oktober 1978 om ændring af importafgifter for mælk og mejeriprodukter (EFT nr. L 298 af 25.10.1978)