Verordening (EEG) nr. 2534/75 van de Commissie van 3 oktober 1975 houdende wijziging van de bedragen die als compenserende bedragen moeten worden toegepast voor de produkten van de sectoren granen en rijst