Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2534/75 af 3. oktober 1975 om ændring af de beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter fra korn- og rissektoren