Kommissionens forordning (EØF) nr. 364/73 af 31. januar 1973 om fastsættelse af særlige forholdsregler for de nye medlemsstater for så vidt angår hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri