VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende vrijstellingen bij invoer en bepaalde leveringen van goederen en diensten met betrekking tot maatregelen van de Unie in het algemeen belang (COM(2021)0181 - C9-0132/2021 - 2021/0097(CNS)) Commissie economische en monetaire zaken Rapporteur: Irene Tinagli