Domstolens dom af 5. juli 1977 i sag 116/76 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra College van Beroep voor het Bedrijfsleven in Nederlandene): Granaria BV mod Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten