Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2561/74 af 8. oktober 1974 om ophævelse af fællesskabstilsynet med importen af urinstof fra Jugoslavien