Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 605/77 af 23. marts 1977 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel af fjerkrækød for den periode, som begynder den 15. april 1977 (EFT nr. L 76 af 24.3.1977)