Rådets direktiv 74/645/EØF af 9. december 1974 om forlængelse af fristen for gennemførelse af Rådets direktiv 72/160/EØF om støtte til ophør af landbrugsvirksomhed og til anvendelse af udnyttet landbrugsareal til strukturforbedringsformål,for så vidt angår kongeriget i Danmark