Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5591 — CEZB/JAVYS/JESS JV) EØS-relevant tekst