F-Pariisi: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen — Ranskan järjestämä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen tarjouskilpailu säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta Strasbourgista