73/83/EØF: Rådets Beslutning af 26. marts 1973 om sammenligneligheden af markinspektioner, vedrørende produktionskulturer af frø i Danmark, Irland og Det forenede Kongerige