Asia C-651/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Augstākā tiesa (Latvia) on esittänyt 19.12.2016 – DW v. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra