Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων που ισχύουν στην Ένωση μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και σχετικά με τη δυνατότητα επανεξέτασης 2021/C 18/11