Asia C-55/16: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 30.6.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Romania) – Evo Bus GmbH v. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — Oikeus palautukseen — Kahdeksas direktiivi 79/1072/ETY — Palautuksen saamista koskevat edellytykset — Muiden kuin 3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen edellytysten asettaminen — Velvollisuus näyttää veron maksaminen toteen — Hyväksyttävyys)