Sag C-194/17 P: Appel iværksat den 14. april 2017 af Georgios Pandalis til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 14. februar 2017 i sag T-15/16, Georgios Pandalis mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret