Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2017