Skriftlig forespørgsel E-1221/08 af Sepp Kusstatscher (Verts/ALE) til Kommissionen. TEN-projekt nr. 1: Brenner-basistunnel (BBT) med person- eller godstrafik