Mål C-715/18: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 19 december 2019 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof - Tyskland) – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V. mot Finanzamt Cuxhaven (Begäran om förhandsavgörande – Beskattning – Mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Artikel 98 – Medlemsstaterna har möjlighet att tillämpa en reducerad mervärdesskattesats på vissa leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster – Punkt 12 i bilaga III – En reducerad mervärdesskattesats är tillämplig på uthyrning av campingplatser och platser för husvagnsparkering – Frågan huruvida denna reducerade skattesats ska tillämpas på uthyrning av båtplatser i en småbåtshamn – Jämförelse med uthyrning av lokaler och platser för parkering av fordon – Likabehandling – Principen om skatteneutralitet)