Zaak C-715/18: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 19 december 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof - Duitsland) – Segler-Vereinigung Cuxhaven eV/Finanzamt Cuxhaven (Prejudiciële verwijzing – Fiscale bepalingen – Belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 98 – Mogelijkheid voor de lidstaten om een verlaagd btw-tarief toe te passen op bepaalde leveringen van goederen en diensten – Bijlage III, punt 12 – Verlaagd btw-tarief van toepassing op de verhuur van percelen op kampeerterreinen en in caravanparken – Kwestie van de toepassing van dit verlaagde tarief op de verhuur van ligplaatsen voor schepen in een jachthaven – Vergelijking met de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen – Gelijke behandeling – Beginsel van fiscale neutraliteit)